Archiv pro měsíc: Leden 2018

CYKLUS SEMINÁŘŮ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Semináře pro rodiče

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

SETKÁNÍ S RODIČI

Vážení rodiče,

mateřská škola v rámci projektu "PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠROMOVA", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004319 pro Vás připravuje 6 společných setkání s odborníky na různá témata (např. školní zralost s paní psycholožkou s PPP, vstup dítěte do ZŠ, ekologie, logopedie, setkání s pediatrem…)

Setkání jsou dobrovolná a zdarma, výdaje jsou hrazené z projetku.

  • První setkání se uskuteční v pátek 19.1.2018 v 15.30 hod. s paní psycholožkou Mgr. Annou Marií Jíčinskou z pedagogicko-psychologické poradny v Brně, z pracoviště Lomená.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení jsou vystavená a obdržíte je u paní učitelek ve Vaší třídě. 

Pokud již naši MŠ nenavštěvujete, kontaktujte paní ředitelku a domluvte si termín pro předání.

 

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

VEŘEJNÁ SBÍRKA FONDU SIDUS V MŠ

Děkujeme rodičům a pedagogům, kteří se zúčastnili Veřejné sbírky Fondu Sidus, z.ú.

Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Sidus 1

Sidus 2

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ ŠKOL. ROKU 2017/2018 – průběžně aktualizujeme

Kalendář akcí na 2. pololetí šk. roku 2017/2018

Seznam akcí se může měnit v závislosti na třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd a proto doporučujeme sledovat pečlivě i nástěnky u tříd!!!

ÚNOR

1.2.

15.30 Edukativně-stimulační skupiny 6 (1.skupina)

2.2.

 

Pololetní prázdniny v ZŠ – provoz MŠ omezen (Děti budou spojeny ve třídách Motýlků a Krtečků – stávající budova)

5.2.-9.2.

 

Jarní prázdniny v ZŠ  – provoz MŠ omezen (Děti budou spojeny ve třídách Motýlků a Krtečků – stávající budova)

14.2.

  Lyžování s Lemurem 4

15.2.

15.30 Edukativně-stimulační skupiny 7 (1.skupina)

19.2.

 

Bruslení 1. lekce  – přihlášení předškoláci

20.2.

15.30 Edukativně-stimulační skupiny 6 (2.skupina)

21.2.

  Lyžování s Lemurem 5

22.2.

15.30 Odborné setkání pro rodiče s lékařkou téma: Psychosomatika v rodině

 

15.30 Edukativně-stimulační skupiny 7 (2.skupina)

26.2.

  Bruslení 2. lekce  – přihlášení předškoláci

28.2.

  Lyžování s Lemurem – náhradní lekce

 

BŘEZEN

1.3.

9.00, 10.00

Karneval v MŠ (agentura Pohoda)

 

15.30 Edukativně-stimulační skupiny 8 (1.skupina)

5.3.

  Bruslení 3. lekce  – přihlášení předškoláci

6.3.

Od 8.00

Jarní fotografování dětí (stávající budova)

 

15.30 Odborné setkání pro rodiče se zástupcem ZŠ na téma: Zápis do ZŠ

7.3.

Od 8.00

Jarní fotografování dětí (přístavba)

 

  Mateřinka – vystoupení (12 dívek ze třídy Motýlků, Sluníček a Krtečků)

8.3.

15.30 Edukativně-stimulační skupiny 8 (2.skupina)

12.3.

  Bruslení 4. lekce  – přihlášení předškoláci

13.3.

Od 15.30

Jarní dílny pro rodiče a děti (všechny třídy)

15.3.

15.30 Edukativně-stimulační skupiny 9 (1.skupina)

19.3.

  Bruslení 5. lekce  – přihlášení předškoláci

22.3.

15.30 Edukativně-stimulační skupiny 9 (2.skupina)

24.3.(sobota)

8.00-11.00

Den otevřených dveří v MŠ

27.3.

15.30 Edukativně-stimulační skupiny 10 (1.skupina)

 

DUBEN

 

dle domluvy

Hovorové hodiny

5.4.

15.30 Edukativně-stimulační skupiny 10 (2.skupina)

9.4.

9.30

Návštěva knihovny v Tuřanech (Sluníčka)

 

10.30 Návštěva knihovny v Tuřanech (Motýlci)

13.4.

9.30 Návštěva knihovny v Tuřanech (Koťátka)

 

10.30 Návštěva knihovny v Tuřanech (Medvídci)

16.4.

9.30 Návštěva knihovny v Tuřanech (Krtečci)

24.4.

Od 15:30

Jarní akce na zahradě MŠ – téma: Příroda kolem nás

 

KVĚTEN

2.-3.5.

 

Zápis do mateřské školy

4.5.

9.30, 10.30 Hudba hrou – hudební pořad

10.5.

16.00

Besídka pro maminky (všechny třídy)

15.5.

7.30 Lesní pedagogika – předškoláci (přístavba)

16.5.

9.00 Olympiáda Slatina (vybrané děti)

17.5.

7.30 Lesní pedagogika – předškoláci (stávající  budova) – přesunuto na 22.5.

18.5.

9.00 Výchovný koncert ZUŠ Slunná

25.5.

8.00

Výukový program na Jezírku – Lesní naučná cesta (předškoláci)

30.5.

15.30

Rozloučení s předškoláky – Tetiny

 

18.30 Spaní v MŠ (předškoláci, kteří odcházejí do ZŠ)

 

ČERVEN

1.6.

dopoledne

Dětský den V MŠ – výlety (všechny třídy)

4.6.- 8.6.

 

Škola v přírodě Hodonín u Kunštátu

13.6.

10.00 Návštěva ZŠ (předškoláci, kteří jdou do školy)

14.6.

8.00

Celodenní výlet do Dinoparku a ZOO ve Vyškově (všechny třídy)

15.6.

7.45 Pekárna (předškoláci, kteří jdou do školy)

21.6.

15.30 Odborné setkání pro rodiče s logopedem na téma: Logopedická prevence

 

 

Polodenní výlety do okolí MŠ   

Další akce a přesná data plánovaných akcí budou včas vyvěšeny na webu školy a na nástěnkách u každé třidy.

 

 

Kalendář akcí na 1. pololetí šk. roku 2017/2018

Seznam akcí se může měnit v závislosti na třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd a proto doporučujeme sledovat pečlivě i nástěnky u tříd!!!

ZÁŘÍ

5.9.

16.00

Třídní schůzka tříd Sluníčka, Medvídci

6.9. 16.00

Třídní schůzka tříd Krtečci, Koťátka

7.9.

16.00

Třídní schůzka třídy Motýlci

25.9.

9.30, 10.30 Divadlo Domino – Pošťácká pohádka

29.9.

  Provoz omezen (přihlášené děti budou sloučeny ve třídě Motýlků)

 

 

ŘÍJEN

3.10.

  Plavání 1. lekce

10.10.

  Plavání 2.lekce

12.10.

9.30, 10.30 Ekologická pohádka – Kocour v botách

12.10.

15.30 – 17.30

Zahradní slavnost – Dýňohrátky

17.10.

  Plavání 3.lekce

24.10.

 

Plavání 4. lekce

25.10.

  Zelný trh – Země plná kamínků – výukový program (jen předškoláci)

26.-27.10.

  Provoz omezen (přihlášené děti budou sloučeny ve třídě Koťátek a Medvídků)

31.10.

 

Plavání 5. lekce

 

 

LISTOPAD

 

dle domluvy  Hovorové hodiny

7.11.

  Plavání 6. lekce

9.11.

  Focení dětí – stávající budova (Motýlci, Sluníčka, Krtečci)

10.11.

  Focení dětí – přístavba (Koťátka, Medvídci)
14.11.  

Plavání 7. lekce

16.11.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 1 (1.skupina)

20.11.

9.30, 10.30 Divadlo Špílberg – Kocourek Modroočko

21.11.

 

Plavání 8.lekce

23.11.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 1 (2.skupina)
24.11 9.30, 10.30

Návštěva knihovny v Tuřanech – třída Koťátka, Medvídci

27.11.

9.30, 10.30 Návštěva knihovny v Tuřanech – třída Sluníčka, Motýlci

28.11.

 

Plavání 9.lekce

30.11.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 2 (1.skupina)

 

PROSINEC

1.12.

9.30 Návštěva knihovny v Tuřanech – třída Krtečci

3.12.

16.00 Vystoupení u Vánočního stromu – předškoláci

5.12.

dopoledne

Mikulášská nadílka

7.12.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 2 (2.skupina)

12.12.

  Plavání 10.

14.12.

od 15.30 Vánoční besídka (všechny třídy) + Vánoční dílnička (třída 1 – 4.třída)
18.12.

9.30,10.30

 Divadlo Kejkle – Vánoční pohádka

19.12.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 3 (1.skupina)

20.12.

dopoledne

Vánoční nadílka

21.12.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 3 (2.skupina)

 

LEDEN

4.1.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 4 (1.skupina)
5.1. dopoledne

Oslava Tří králů

11.1.  

Dopravní hřiště Riviéra – O Koblížkovi (jen předškoláci) – stávající budova

11.1.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 4 (2.skupina)

16.1.

  Divadlo Radost – Tři prasátka

17.1.

 

Dopravní hřiště Riviéra – O Koblížkovi (jen předškoláci) – přístavba

17.1.

  Lyžování s Lemurem 1

18.1.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 5 (1.skupina)

19.1.

15.30 Odborné setkání pro rodiče s psychložkou – téma: Školní připravenost (třída Koťátka)

24.1.

  Lyžování s Lemurem 2

25.1.

15.30 – 16.30 Edukativně-stimulační skupiny 5 (2.skupina)

30.1.

9.00, 10.00  Divadlo Animae – Červená Karkulka

31.1.

  Lyžování s Lemurem 3

 

Další akce a přesná data plánovaných akcí budou včas vyvěšeny na webu školy a na nástěnkách u každé třidy.

Rubriky: Akce | Napsat komentář