Archiv pro měsíc: Leden 2018

CYKLUS SEMINÁŘŮ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Semináře pro rodiče

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

SETKÁNÍ S RODIČI

Vážení rodiče,

mateřská škola v rámci projektu "PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠROMOVA", č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004319 pro Vás připravuje 6 společných setkání s odborníky na různá témata (např. školní zralost s paní psycholožkou s PPP, vstup dítěte do ZŠ, ekologie, logopedie, setkání s pediatrem…)

Setkání jsou dobrovolná a zdarma, výdaje jsou hrazené z projetku.

  • První setkání se uskuteční v pátek 19.1.2018 v 15.30 hod. s paní psycholožkou Mgr. Annou Marií Jíčinskou z pedagogicko-psychologické poradny v Brně, z pracoviště Lomená.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení jsou vystavená a obdržíte je u paní učitelek ve Vaší třídě. 

Pokud již naši MŠ nenavštěvujete, kontaktujte paní ředitelku a domluvte si termín pro předání.

 

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

VEŘEJNÁ SBÍRKA FONDU SIDUS V MŠ

Děkujeme rodičům a pedagogům, kteří se zúčastnili Veřejné sbírky Fondu Sidus, z.ú.

Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Sidus 1

Sidus 2

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ ŠKOL. ROKU 2018/2019 – průběžně aktualizujeme

Kalendář akcí na 1. pololetí šk. roku 2018/2019

Seznam akcí se může měnit v závislosti na třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd a proto doporučujeme sledovat pečlivě i nástěnky u tříd!!!

ZÁŘÍ

4.9.

16.00

Motýlci – třídní schůzka
5.9. 16.00 Sluníčka – třídní schůzka
5.9. 16.00 Krtečci – třídní schůzka
5.9. 16.00 Medvídci – třídní schůzka
6.9. 16.00 Koťátka – třídní schůzka

13.9.

od 9.00 Preventivní program – zubní hygiena dětí

17.9.

9.30  10.30

Divadlo Špílberg – Králíci z klobouku

začátek upřesníme

 

Plavecký výcvik v Kohoutovicích- pro velmi malý zájem zrušeno

 

ŘÍJEN

2.10.

9.00

Hudebně výchovný program – třídy Motýlci, Sluníčka a Krtečci

9.10.

9.00 Hudebně výchovný program – třídy Koťátka a Medvídci
11.10. 15.30 Zahradní akce s rodiči – PODZIMNÍ HRÁTKY

18.10.

9.00 Návštěva Moravského zemského muzea – Fauna Moravy

Termín upřesníme

 

Návštěva knihovny v Tuřanech

 

LISTOPAD

 

dle domluvy

Hovorové hodiny v jednotlivých třídách

termín upřesníme

čtvrtek Edukativně-stimulační skupiny

8.11.

od 8.00

Motýlci, Sluníčka, Krtečci

Zimní fotografování dětí

9.11.

od 8.00

Koťátka a Medvídci

Zimní fotografování dětí

19.11.

9.30

10.30

Divadlo u dvou sluncí – Příběhy kočky Micky

 

PROSINEC

Termín upřesníme

 

Mikulášská besídka v MŠ – spolupráce se ZŠ Jana Broskvy

Termín upřesníme

  Vánoční vystoupení dětí a dílny

19.12.

9.00

10.00

Divadlo Kejkle – betlém aneb putování za hvězdou

 

Další akce a přesná data plánovaných akcí budou včas vyvěšeny na webu školy a na nástěnkách u každé třidy.

 

Rubriky: Akce | Napsat komentář