Archiv pro měsíc: Březen 2018

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Zápis do MŠ proběhne stejně jako v minulých letech elektronickou formou.

Zákonný zástupce si na níže uvedených místech zajistí přihlášku, kterou (u koho vyžaduje zákon) nechá potvrdit u lékaře.

 

Přihlášku je možné získat:

  • NA INTERNETU:     3.4. – 1. 5. 2018          www.zapisdoms.brno.cz
  • OSOBNĚ V MŠ:      18. 4. 2018 od 8.00 – 16.00 hod. (nebo po předchozí telefonické domluvě kdykoliv jindy)
  • OŠMT MMB:          Dominikánské nám. 3 Brno, Mgr. Dagmar Hanáková

 

Sběr přihlášek v Mateřské škole Brno, Šromova 55, příspěvkové organizaci proběhne ve dnech:

  • 2. 5. 2018 od 8.00 – 17.00 hod.
  • 3. 5. 2017 od 8.00 – 12.00 hod.

 

S sebou:

  • Vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku (potvrzení o očkování se netýká dětí, které budou od 1. 9. 2018 plnit povinné předškolní vzdělávání)
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz
  • Doklad o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od zákonných zástupců

 

Od 1. 9. 2017 je podle zákona č. 178/2016 Sb. POVINNÉ předškolní vzdělávání pro děti, které dovrší 5 let do zahájení povinné školní docházky. Máte-li dítě ve věku, na který se povinné vzdělávání vztahuje a dosud MŠ nenavštěvuje, musíte s ním jít k zápisu do MŠ. Pro děti, které již MŠ navštěvují, se z pohledu zápisu nic nemění. Nadále zůstávají v MŠ, kam byly přijaté k předškolnímu vzdělávání a povinnou předškolní docházku plní v ní.

Všechny mateřské školy mají nově vymezenou spádovost. Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku č.1/2018, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol ve městě Brně.

Spádový obvod pro MŠ Brno, Šromova 55:

Břetislavova, Ctiradova, Davídkova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, Pěkná, Podhrázní, Pod Mezí, Rebešovická (lichá č. 37 – 75c a sudá č. 2 – 36a), Roviny, Spádová, Šromova, Tovární, U Jezu, Zámecká (lichá od č. 27 a sudá od č. 22 do konce).

Stále platí, že rodič si může pro vzdělávání svého dítěte mateřskou školu vybrat.

Kritéria vydaná ředitelkou školy:

Kritéria zápisu do MŠ 2018-2019

Rubriky: Novinky | Napsat komentář