Archiv pro měsíc: Srpen 2018

INFORMACE PŘED ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,

za pár dnů nastoupí Vaše dítě k předškolnímu vzdělávání do naší organizace.

 •  všichni jste přihlášeni ke stravování od prvního dne
 • Nastoupí-li Vaše dítě později, je nutné informovat vedoucí školního stravování – paní Markétu Kučerovou a Vaše dítě omluvit z docházky do MŠ a odhlásit jej ze stravy.
 • Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019 činí 365,-Kč, stravné 33,-Kč na den (u dětí 3-6letých).

Do MŠ své dítě přiveďte do 8.30 hod, vchod se v 8.45 zamyká.

S sebou mu vezměte:

 • papuče s pevnou patou
 • oblečení do třídy
 • oblečení na pobyt venku
 • dostatek náhradního oblečení pro případ "nehody"
 • plastový hrníček nebo kelímek na pitný režim
 • jeden balík papírových kapesníků, který odevzdejte paní učitelkám.

Vyzvednout dítě z MŠ můžete:

 • po obědě od 12.20 – 12.40 hod.
 • odpoledne od 15.00-16.30 hod.

 

Budete-li mít dotazy, ptejte se třídních učitelek. Většinu dalších informací se dozvíte na třídních schůzkách.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

1.      ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 • Pondělí   – 9.00-12.00 hod.
 • Úterý      – 9.00-12.00 hod.
 • Čtvrtek    – 9.00-12.00 hod.

2.      ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Odhlašování obědů musí být provedeno do 12.00 hod. předešlého pracovního dne. Odhlašování můžete provést následujícími způsoby:

 • zapsáním do sešitů u tříd
 • kuchyne@mschrlice.cz  (upřednostňujeme)
 • SMS na č. 739 382 955(upřednostňujeme) 
 • telefonicky od 9:00 do 12:00 hod, na č. 739 382 955
 • osobně v jídelně MŠ

   

První den nemoci je možné si oběd vyzvednout za základní cenu.

Obědy do jídlonosičů jsou vydávány v době od 11.15 hod do 11.40 hod. (stávající žlutá budova – vchod kuchyně). Po této době jsou paní kuchařky již na třídách a vydávají stravu dětem.

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. v platném znění o školním stravování, zabezpečuje školní jídelna hmotnou péči o děti pouze po dobu jejich pobytu ve školce. Výše úplaty je rozdělena do kategorií dle věku dětí:

I. kategorie      3 –   6 let                     33,- Kč

II. kategorie     7 – 10 let                     38,- Kč

 

Věkem se rozumí výše let, kterých dosáhne dítě v průběhu školního roku /v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku/.

 

3.   DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Podle vyhlášky o školním stravování 107/2005Sb. v platném znění, je možné odebírat dotovaný oběd pouze v případě, že je dítě přítomno v mateřské škole. Pokud není odhlášeno, musí uhradit plnou cenu oběda /viz poslední sloupek níže uvedené tabulky/ od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve školce a to i v případě, že oběd z nejrůznějších důvodů neodeberete.

 

Věková kategorie

Cena potravin v Kč             

Osobní a věcné náklady v Kč

Plná cena obědu při neodhlášení dítěte v Kč

I. kategorie

15,-

44,-

59,-

II. kategorie

18,-

44,-

62,-

4.      ZPŮSOB PLATBY

 • Bezhotovostně na účet školy – č. účtu: 107-6458600267/0100 s uvedením variabilního symbolu dítěte
 • poštovní poukázkou
 • hotově – POUZE ve výjimečných případech

 

Úhradu za stravné je nutné zaplatit vždy do 5. dne aktuálního měsíce. 

Přeplatky – finanční částky za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce. Vyúčtování se provádí 1x ročně po ukončení školního roku (červenec-srpen) a přeplatek je zasílán zpět na účet zákonného zástupce.

 

OBĚD ODNESENÝ V JÍDLONOSIČI JE URČEN K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ!!!

 

Rubriky: Informace | Napsat komentář

TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA ZAČÁTKU ROKU

Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky jednotlivých tříd, které se konají  v následujících dnech vždy od 16.00 hod. v dané třídě:

 • Motýlci    – úterý   – 4.9.2018
 • Sluníčka – středa  – 5.9.2018
 • Krtečci   – středa   – 5.9.2018
 • Koťátka  – čtvrte    – 6.9.2018
 • Medvídci – středa  – 5.9.2018

 

Rubriky: Novinky | Napsat komentář